הפטר - מחיקת חובות בהוצאה לפעול

 

חוק השמיטה – קבלת הפטר מהחובות שירות בהוצאה לפועל החל מ-06.09.2015

 

בשורה משמחת לכ-20 אלף חייבים בהוצאה לפועל – הכנסת אישרה ביולי 2015 בקריאה שנייה ושלישית את "חוק השמיטה" המאפשר למחוק את חובותיהם של חייבים בהוצאה לפועל. מדבר בעצם להוראת שעה התקפה ל-3 שנים.

לפי חוק השמיטה, הפטר יחול בשלוש השנים הקרובות על מי שעומד בפרמטרים הבאים:

1. החייב מוגדר כחייב מוגבל באמצעים ב-4 שנים אחרונות,

2. אין לו נכסים, פרט למשכורת, אין לו נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מימוש

    או מכירה  

3. חובו נמוך מ-800 אלף שקלים,

4. חובו לנושה יחיד אינו עולה על 400 אלף שקלים,

5. החוב נוצר בתום לב,

6. ב-3 שנים אחרונות החייב עמד בצו תשלומים שנקבע לו,

7. תשלומיו מספיקים לכיסוי הריבית על החוב בלבד.

 

חייב אשר עומד בתנאי הסף לכניסה להליך זכאי להגיש בקשה להפטר במספר מצומצם של לשכות הוצאה לפועל בהן אושר "מסלול הפטר" (לדוגמה: תל אביב וחיפה). במסגרת הבקשה, על החייב לחשוף בפני נושיו ובפני רשם ההוצל"פ, את מצבו הכלכלי המדויק והעדכני ואת הליכי הגבייה שהתקיימו נגדו עד למועד הגשת הבקשה. כמו כן, על החייב למסור רשימה עדכנית של נושיו כדי לאפשר לנושים להגיש התנגדות להפטר. עליו למלא טופס 55 במפורסם באתר ההוצאה לפועל.

 

התוצאה של ההפטר זהה לזו של פשטת רגל – מחיקת כל החובות.

 

בעלי חובות רבים, ובעיקר החלשים שבהם, נמנעים מההליך מסיבות שונות. במקום זה, נערכת להם בדיקת יכולת בהוצאה לפועל ונקבע להם צו תשלומים חודשי נמוך (החל מ150 ₪ לחודש), כה נמוך שעשוי אף לא להחזיר את הריבית החודשית על החוב כולו. כך החייבים החלשים הופכים לחדלי פירעון בפועל.

חייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל מוגבל בפעולותיו : אסור לו להשתמש בכרטיס אשראי או צ'קים, לצאת לחוץ לארץ, להפעיל חשבון בנק אלא חשבון בבנק הדואר בלבד, לפתוח עסק ועוד..

 

לאחר הגשת הבקשה יבצע רשם הוצאה לפועל בדיקה במאגרי הבדיקה (רשות המיסים, ביטוח לאומי, חברות סלולר, רשם המשכונות וכיוצ"ב) ורק לאחר הבדיקה המעמיקה הוא יאשר כי לכאורה עומד החייב בפרמטרים המוגדרים בחוק השמיטה. אם רשם ההוצל"פ סבר, כי התנאים אינם מתאימים, הוא יעביר את כל המידע שנאסף ישירות לידי הזוכים, והחייב עשוי למצוא עצמו תחת התקפות חדשות ועיקולים על נכסים וזכויות שבחר להסתיר לאורך השנים. לחייב כזה מוצע לשקול היטב באמצעות ייצוג משפטי ראוי האם לא עדיף לו להיכנס למסלול מקוצר של מחיקת חובות בהליך החדש של 18 חודשים בבית המשפט (פשיטת רגל במסלול המקוצר).

תפורסם ההודעה על פתיחה בהליך למתן הפטר ברשומות, בעיתונות או באינטרנט ובה יצוין שמו של החייב, מקום מגוריו, הלשכה בה מתנהל ההליך והמועד להגשת התנגדויות.ותישלח הודעה אישית לכל נושה או זוכה שהחייב פירט בבקשתו להפטר.

נושים וזוכים שלדעתם יש מניעה לתת לחייב את ההפטר מסיבות שמנויות בפקודת פשיטת הרגל או שההפטר עשוי לגרום להם פגיעה כלכלית משמעותית יגישו התנגדות לבקשה. (לרשויות המס, להן מידע אודות נכסים ועסקאות שביצע החייב, יש אפשרות להגיש התנגדות תוך 9 חודשים).

נושיו של החייב יכולים להתנגד למתן ההפטר ולהביא ראיות לכך, שחייב זה אינו זכאי להפטר ישירות בהוצאה לפועל. כך בין היתר, יכולים הנושים לטעון, כי הכנסתו של החייב עלתה משמעותית, כי החייב הבריח נכסים לבני משפחתו (אפילו העברת נכס לגרושה), כי החייב קיבל ירושה ו/או צפוי לקבל ירושה (אחד מבני המשפחה נפטר), כי החייב אינו עומד 3 שנים ברציפות בצו התשלומים שנקבע לו, כי החייב יצר חובות בחוסר תום לב וכיוצ"ב. במסגרת בקשת ההפטר יכולים הנושים ורשם ההוצאה לפועל לבדוק את התנהלותו של החייב 10 שנים לאחור.

ככל שתוגש התנגדות, יקבע דיון בפני רשם ההוצאה לפועל אליו יגיעו כל הנושים וכל אחד יציג עמדתו. בסיום ההליכים ולאחר קיום הדיון, יחליט רשם ההוצאה לפועל האם יש לתת הפטר לחייב או לדחות את בקשתו.

מטרתו חוק השמיטה הינה מטרה סוציאלית - להקנות חיים חדשים לעשרות אלפי משפחות שכלואים במערכת ואין לנושים / זוכים אפשרות להיפרע מהם. אך החוק עלול להיות מסוכן לחייבים רבים אשר ממניעים שונים נמצאים בהליך איחוד תיקים במשך שנים ארוכות, עשוי "לרוץ" ולהגיש בקשה להפטר בהוצאה לפועל על אף שמדובר בהליך שאינו מתאים להם ובפועל יחשוף אותם להתקפות חדשות, עיקולים ומימוש של נכסים.

 

יתרה מכך, על החייב לדעת, כי גם לאחר קבלת צו ההפטר יש לרשם ההוצאה לפועל סמכות לחזור ולבטל את ההפטר בכל עת אם מצא שהצו ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב שמסר החייב . כך למשל, חייב שהסתיר מהרשם כי הוא עוסק מורשה, חייב שהסתיר הכנסה של בן משפחה שגר איתו, חייב שהסתיר מידע לפיו קיבל ירושה, חייב שהעביר נכס ב 10 שנים האחרונות וכיוצ"ב.

 

 

 

 

הליך פשיטת רגל במסלול המקוצר של 18 חודשים בבית משפט .

המסלול מיועד לחייב בעל נכסים ורכוש, ליוצר חוב שלא בתום לב וגם לחייב שהבריח נכסים ב-10 שנים אחרונות.

 

חייב במסלול המקוצר של פשיטת הרגל יכול לקבל עיכוב הליכים וביטול עיקולים והגבלות תוך 24 שעות בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגדו, וכן לקבל אישור לפתוח ולנהל חשבון בנק עם הוראות קבע וכרטיס דיירקט. באפשרות החייב לעבוד כעוסק מורשה בהליך ולצאת לחו"ל.

ההליך מיועד לאנשים פרטיים/יחידים או עוסק מורשה/בעלי עסקים שרוצים הגנה מלאה מפני הנושים ומחיקת כל חובותיהם. תחילתו של ההליך בהגשת בקשה לצו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל אשר מוגשת במשרדי הכונס הרשמי בהתאם למקום מגוריו של החייב, הבקשה נבדקת, מאושרת ועוברת לבית המשפט המחוזי באותו המחוז. לאחר הגשת הבקשה, ממתין כל חייב לצו הכינוס. בפועל צו הכינוס הינו החלטה של בית המשפט המחוזי הקובעת כמה על החייב לשלם כל חודש בגין חובותיו וכן קובעת תאריך לדיון בבקשה. מדובר בדיון במסגרתו יכול החייב לקבל היום את ההפטר ולמחוק את כל חובותיו. חייב אשר צריך לשלם דמי מזונות מפסיק לשלם את דמי המזונות שנקבעו לו בבית משפט לענייני משפחה ורק כאשר גרושתו תגיש בקשה לקצוב לה מזונות, הוא יתחיל לשלם סכום שיקבע לו בבית המשפט המחוזי בו הוא מתנהל, ומדובר בסכום נמוך בהרבה ממה שעליו לשלם בפועל. 


 

חייב שיש לו נכסים, קופות או דירת מגורים לא זכאי להפטר בהוצאה לפועל. כדי לשמור על נכסיו ובמקביל למחוק את חובותיו  הליך מחיקת חובות במסגרת המסלול המקוצר של פשיטת הרגל יתאים לו יותר.

נקודה חשוב לענין מימוש דירת מגורים: הלכה חדשה של בית המשפט העליון קבעה כי  במקרה של מינוי כונס לאחד מבני הזוג על דירת המגורים, הופך בין הזוג השני להיות דייר מוגן בדירה והדירה תימכר כ"תפוסה". התוצאה היא שערך הדירה יכול לצנוח ב- מעל 60% והליך המימוש אינו כדאי עוד לנושים.


מומלץ בחום לפנות לייעוץ משפטי מתאים לבחירת המסלול המתאים .

פרטים ליצירת קשר
כתובת:

הכרם 16  חדרה 3849027

 

משרד: 077-3400626

נייד   : 054-5780005

פקס  : 076-5108788

דואל: oritglaw@gmail.com

שעות קבלה:

ימי ראשון -  חמישי :  09:00-19:00

יום שישי: 8:00-13:00

 

מומלץ לתאם פגישה מראש.

 

השרות ניתן בשפה העברית, אנגלית והרוסית.

© 2023 by Tomorrow. Proudly created with Wix.com     >>>     Call us: 972-54-5780005     us:

  • Facebook Basic
  • Twitter Basic
  • YouTube Basic
  • Google+ Basic
  • LinkedIn Basic