מקרקעין / נדל"ן

מקרקעין / נדל"ן - מושגים

מקרקעין קרויים גם נִכְסֵי דְלָ‏א נָ‏יְדֵי ( ובראשי תיבות נדל"ן), משום שמאפיין של נכסים אלה הוא חוסר היכולת להזיזם ממקומם.

 

העברת הבעלות על מקרקעין נעשית באמצעות מכירתם. קיימות עסקאות נוספות במקרקעין, המקנות זכות שימוש בנכס בלא העברה של הבעלות ובהן שכירות וחכירה, זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם לתקופה מסוימת. בישראל יש גם עסקאות מסוג דמי מפתח, עסקת נדל"ן המהווה מעין הכלאה בין רכישת הנכס לשכירתו.

 

בהערכת שוויו נכס מקרקעין, כבסיס לעסקה בנכס זה או לשם ביטוחו עוסק שמאי מקרקעין שלרב מופנים אליו דרך הבנק.

מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום מקרקעין לשם טיפול משפטי של העברת, רכישת או מכירת נכס מקרקעין.

 

חוק המקרקעין הוא חוק המסדיר בדינת ישראל את ענייני המשפט האזרחי הנוגעים למקרקעין.  עיקרי החוק:

 

 • בעלות והחזקה במקרקעין - לפי סעיפים 1, 11, 12 - מקרקעין הינם "קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע", כאשר בעליו של קרקע הינו גם הבעלים לעומקה של הקרקע וגם של האוויר שמעליה. בנוסף, הבעלות היא גם על הבנוי וגם על הנטוע על הקרקע.

 

 • עסקאות במקרקעין - סעיף 6 לחוק מגדיר כי עסקה במקרקעין הינה "הקניה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, למעט הורשה על פי צוואה".

 

 • דרישת הרישום – סעיף 7 לחוק קובע כי עסקה במקרקעין טעונה רישום, ועסקה שלא נגמרת ברישום מקנה אך ורק זכות חוזית. הרישום צריך להתבצע בפנקסי המקרקעין(טאבו).

 

 • עסקאות במקרקעין שלא מצריכות רישום – ירושה, שכירות קצרה, זיקת הנאה מכוח השנים ושעבוד צף של חברה על מקרקעין(סעיף 169(א) לפקודת החברות).

 

 • דרישת הכתב – לפי סעיף 8 לחוק, עסקה של קניית מקרקעין, לקיחת משכנתה על מקרקעין, נאמנות במקרקעין, שכירת מקרקעין מ-5 שנים ומעלה הופכות לבעלות תוקף רק כאשר נעשות בכתב.

 

 • עסקאות נוגדות - מקרים בהם ישנן עסקאות סותרות בנוגע למקרקעין, קובע סעיף 9 לחוק כי זכותו של בעל העסקה הראשונה (שטרם נרשמה) עדיפה אלא אם בעל העסקה השנייה עומד במספר תנאים: תום לב, מתן תמורה ורישום בפנקסי המקרקעין בעודו תם לב.

 

 • תקנת שוק -  לפי סעיף 10 לחוק, מי שרכש זכות במקרקעין מוסדרים בתמורה ובהסתמך בתום-לב על הרישום, יהא כוחה של זכותו יפה אף אם הרישום לא היה נכון. תקנת השוק במקרקעין קובעת כי כאשר מתקיימים התנאים, יהא כוחה של זכות קונה המקרקעין יפה אף אם הרישום בפנקס הזכויות לא היה נכון.

 

 • הגנת הבעלות וההחזקה - סעיפים 15-20 לחוק המקרקעין עוסקים בהגנה על הבעלות וההחזקה. עד לחקיקת חוק המקרקעין, ההגנה על המקרקעין הייתה באמצעות עוולות נזיקיות כמו במשפט האנגלי.

 

 • שיתוף במקרקעין – סעיפים 27-51 לחוק מגדירים איך נוצרת שותפות במקרקעין, את זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים וכן את אופן פירוק השיתוף.

 

 • בתים משותפים – חלק העוסק בדירות וברכוש משותף. לחוק מצורף כתוספת התקנון המצוי, אשר חל כברירת מחדל על כל בית משותף בישראל.

 

 • זכויות במקרקעי הזולת – החוק מגדיר ומפרט לגבי שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה.

 

 

 

 

 

לקבלת יעוץ בעסקאות מקרקעין מעורך דין המתמחה בתחום – חייג 054-5780005

HOURS & LOCATION
Location

500 Terry Francois St.

San Francisco, CA 94158

info@mysite.com

 

Tel: 123-456-7890

Fax: 123-456-7890

Hours

Monday - Friday 

8:30 am to 5:30 pm

 

Saturday 

9:00 am to 12:00 pm

 

Evenings by Appointment

פרטים ליצירת קשר
כתובת:

הכרם 16  חדרה 3849027

 

משרד: 077-3400626

נייד   : 054-5780005

פקס  : 076-5108788

דואל: oritglaw@gmail.com

שעות קבלה:

ימי ראשון -  חמישי :  09:00-19:00

יום שישי: 8:00-13:00

 

מומלץ לתאם פגישה מראש.

 

השרות ניתן בשפה העברית, אנגלית והרוסית.

© 2023 by Tomorrow. Proudly created with Wix.com     >>>     Call us: 972-54-5780005     us:

 • Facebook Basic
 • Twitter Basic
 • YouTube Basic
 • Google+ Basic
 • LinkedIn Basic