זכויות נשים בעבודה - הריון ולידה

הגבלת עבודה בהריון

 

 • אסור להעסיק נשים בהריון מהחודש החמישי ואילך בשעות נוספות או בימי המנוחה השבועית.

 • עובדת בהריון לא תועסק בעבודת לילה החל מהחודש החמישי להריונה, אם הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה.

 • עובדת שזכויות אלה נשללו ממנה, זכאית להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה במשרד הכלכלה.

חופשת לידה - זכויות

 

 • עובדת שעבדה לפחות שנה אצל המעסיק, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות.

 • עובדת במהלך חופשת לידה זכאית לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 14 שבועות.

 • אסור לפטר עובדת במהלך חופשת לידה ולמשך 60 יום לאחר חופשת הלידה.

 • גברים רשאים לחלוק עם בנות זוגם את חופשת הלידה.

 

עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות, מתוכם 7 שבועות (או פחות מזה, כרצון העובדת) לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה. ישנם מקרים רבים בהם העובדות לפני הלידה יוצאות לחופשת מחלקה.

 

 • במהלך חופשת הלידה העובדת לא זכאית לתשלום שכר, אולם היא זכאית לתשלום דמי לידה במשך 14 שבועות מהמוסד לביטוח לאומי.

 • עובדת אינה זכאית לכל תשלום או דמי לידה עבור 12 השבועות הנותרים (כלומר, עבור 14 שבועות זכאית העובדת לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, ו-12 השבועות הנותרים עד לסיום חופשת הלידה בת 26 שבועות, הם חופשה ללא תשלום), אולם היא ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות שמקורן בוותק במקום העבודה במהלך 12 השבועות הללו.

 • עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 14 שבועות בלבד, מתוכם 7 שבועות או פחות מזה, לפני יום הלידה והשאר אחרי יום הלידה. עבור תקופת 14 השבועות של חופשת הלידה, זכאית העובדת לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, בתנאי שעמדה בתנאים הקבועים בחוק.

 

כל עובדת, ללא תלות בוותק, רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) בתום חופשת הלידה, שבמהלכה ובמשך 60 יום מסיומה אסור לפטר אותה.

 

מי זכאי לצאת לופשת לידה

 • נשים עובדות שילדו

 • גברים שבנות זוגם בחרו לקצר את חופשת הלידה והן חולקות עימם את החופשה.

 • הורה מאמץ, הורה מיועד (הורה המקבל תינוק למשמורת מאם פונדקאית) והורה במשפחת אומנה.

 • עובדת שהעובר / התינוק שלה נפטר לאחר הלידה (אחרי שבוע ה26).

 

זכות לקצר חופשת לידה:

 

 • עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות זכאית לקצר את חופשת הלידה, בתנאי שחופשת הלידה לא תפחת מ-14 שבועות.

 • מעסיק שקיבל מעובדת הודעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה, לא יוכל לדחות את חזרתה לעבודה למשך יותר מ-3 שבועות (לכן עובדת המעוניינת לשוב לעבודה בתום 14 השבועות של חופשת הלידה שהם בתשלום, צריכה להודיע על כך למעסיק כבר בשבוע ה-11 של חופשת הלידה, כך שחזרתה לא תידחה למשך יותר מ-3 שבועות).

 • במקרה שעובדת בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודתה, בו זוגה רשאי לחלוק עימה את חופשת הלידה החל מהשבוע השביעי ללידה.

 • כמו כן, במקרים הבאים מותר לקצר את חופשת הלידה, בהסכמת העובדת ובאישור בכתב מרופא, בתנאי שהחופשה תכלול לפחות 3 שבועות אחרי הלידה:

 • העובר נפטר.

 • היולדת הסכימה שילדה יאומץ, או שהיא אם פונדקאית. זאת בתנאי שבתוך 14 ימים מהלידה העובדת מסרה למעסיק הודעה בכתב לגבי הסכמתה לקצר את חופשת הלידה, וציינה את המועד שבו בכוונתה לסיים את החופשה.

 

 

הארכת חופשת לידה בתשלום

 

 • יולדת שילדה באותה לידה יותר מתינוק אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה עבור תקופה זו:

  • יולדת הזכאית לדמי לידה לתקופה של 14 שבועות, תוכל להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות נוספים עבור כל תינוק נוסף (מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ודמי לידה עבור 17 שבועות, מי שילדה שלישייה - עבור 20 שבועות וכו').

  • יולדת הזכאית לדמי לידה לתקופה של 7 שבועות, תוכל להאריך את חופשת הלידה בשבועיים עבור כל תינוק נוסף (מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ולדמי לידה עבור 9 שבועות, מי שילדה שלישייה - עבור 11 שבועות וכו').

 

 • יולדת שהיא, או התינוק שילדה, צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז בתוך חופשת הלידה הרגילה ל-15 ימים לכל הפחות, זכאית להאריך את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה נוספים עבור תקופת ההארכה. לפרטים נוספים, ראו הארכת חופשת לידה בשל אשפוז של היולדת או של התינוק.

 • במקרים אלה ניתן גם לפצל את חופשת הלידה (להפסיק אותה זמנית למשך האשפוז, ולחדשה עם סיומו).

   

   

   

 

לפגישת יעוץ עם עורכת דין בתחום דיני עבודה – חייג 054-5780005

זכויות נשים בעבודה


חוק שוויון ההזדמנויות מגן על זכויותיהן של נשים בהריון, למשל אסור לפטר אישה בהריון אשר עובדת במקום חצי שנה ומעלה, אלא באישור משרד התמ"ת. פעמים רבות מקבל המשרד את עמדת המעסיק ומאפשר את הפיטורין. דרכים נוספות של מעסיקים להתמודד עם נשים הרות היא הרעת תנאים ושינוי מעמדן, אמצעים אשר כנגדן החוק לא תמיד מצליח להגן על העובדות.

 

העדרות בשל בדיקות שגרתיות בהריון

 

נשים זכאיות לשכר מהמעסיק בגין שעות העדרותן בשל בדיקות שגרתיות הקשורות בהריון ולא ינוקו ממכסת ימי מחלתן, כך קובע סעיף (ה)(1) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954,  לפיו עובדת בהריון רשאית להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, וזאת לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון. בדיקות אלו חייבות להיעשות על ידי רופא נשים או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד אשר מאושרת על ידי משרד הבריאות (לרבות בדיקות שגרתיות הנערכות מחוץ לתחנה על פי הפניית התחנה). עובדת רשאית לקבל מהמעסיק שכר עבודה מלא עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות רפואיות אלו.

תקופת ההיעדרות בתשלום שהעובדת זכאית לה בשל בדיקות הריון:

 • אישה העובדת עד 4 שעות בכל יום בשבוע עבודה מלא הנהוג במקום עבודתה, זכאית ל- 20 שעות היעדרות בסה"כ במהלך תקופת ההריון.

 • אישה העובדת מעל 4 שעות בכל יום בשבוע עבודה מלא הנהוג במקום עבודתה, זכאית ל- 40 שעות היעדרות בסה"כ במהלך תקופת ההריון.

 

חשוב לציין כי רק לנשים שעובדות באותו מקום עבודה שבוע עבודה מלא ונעדרו ממקום העבודה לצורך בדיקות רפואיות הקשורות להריון יעמדו זכאיות אלו.

HOURS & LOCATION
Location

500 Terry Francois St.

San Francisco, CA 94158

info@mysite.com

 

Tel: 123-456-7890

Fax: 123-456-7890

Hours

Monday - Friday 

8:30 am to 5:30 pm

 

Saturday 

9:00 am to 12:00 pm

 

Evenings by Appointment

פרטים ליצירת קשר
כתובת:

הכרם 16  חדרה 3849027

 

משרד: 077-3400626

נייד   : 054-5780005

פקס  : 076-5108788

דואל: oritglaw@gmail.com

שעות קבלה:

ימי ראשון -  חמישי :  09:00-19:00

יום שישי: 8:00-13:00

 

מומלץ לתאם פגישה מראש.

 

השרות ניתן בשפה העברית, אנגלית והרוסית.

© 2023 by Tomorrow. Proudly created with Wix.com     >>>     Call us: 972-54-5780005     us:

 • Facebook Basic
 • Twitter Basic
 • YouTube Basic
 • Google+ Basic
 • LinkedIn Basic